Nie zakładaj sobie na szyję „Kredytowej pętli”

Zjawisko „pętli kredytowej” dotyka ludzi, którzy zaciągają wiele kredytów po to, żeby spłacić inne, które zostały zaciągnięte wcześniej.