Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I) oraz powiecie m. Wrocław (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Wrocław jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), należących do kategorii NEET, w tym do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. Osoby bezrobotne należące do powyższej grupy zapraszamy do składania wniosków. Więcej na stronie: www.pup-wroclaw.pl.