Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w związku z zawarciem w dniu 22 maja 2015 r. Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrocławskim (I) oraz powiecie m. Wrocław (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o organizację staży trwających maksymalnie do 30.11.2015 roku dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, w szczególności dla: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób od 18 roku życia do 24 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób od 25 roku życia do 29 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Wszystkich zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków. Więcej na stronie: www.pup-wroclaw.pl.