Nabór uczestników do Programu „Spełnić choć jedno marzenie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do programu „Spełnić choć jedno marzenie”.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-60 lat posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Programu „Spełnić choć jedno marzenie”.

W ramach Programu dwa razy w miesiącu odbywać się będą spotkania warsztatowe oraz wycieczki, zapewniony będzie przewóz uczestników z miejsca zamieszkania wraz z odwozem do miejsca zamieszkania.

W ramach działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:

  • warsztaty;
  • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne;
  • wycieczki;
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Uczestnictwo w Programie „Spełnić choć jedno marzenie” będzie nieodpłatne dla osób z niepełnosprawnością, w wyjątkowych sytuacjach opiekunowie będą ponosić częściową odpłatność.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji programu „Spełnić choć jedno marzenie” to 15 stycznia 2020 roku.

W ramach rekrutacji do udziału w Programie „Spełnić choć jedno marzenie” wyłonionych zostanie 48 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków dotyczących zakwalifikowania się do Program „Spełnić choć jedno marzenie” w GOPS w Długołęce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w programie oraz inne wskazane dokumenty.

Wniosek, zaświadczenie lekarskie oraz pozostałe dokumenty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski wraz z załącznika mi należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

Proces rekrutacji trwa od 16 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika programu „Spełnić choć jedno marzenie” nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 71 315 20 60