Nabór do programu 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce prowadzi nabór uczestników do realizowanego od października br.programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – IX edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. Program w całości finansowany jest przez Wójta Gminy Długołęka, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Celem programu jest integracja społeczna, nakierowana na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności udział w: warsztatach terapii zajęciowej, spotkaniach okolicznościowych (wigilia, śniadanie wielkanocne), wycieczkach, zabawach (andrzejki, karnawał, walentynki) oraz zdobycie wielu przydatnych umiejętności życiowych.

Dotychczasowa grupa uczestników zakwalifikowanych do programu od października br. to osoby ze wskazaniem kontynuacji udziału z lat poprzednich, co ostatecznie nie wyklucza pozyskania nowych uczestników.

Lista uczestników zostanie ostatecznie zweryfikowana i zamknięta w dniu 10 listopada 2012 r.

Uczestnikami programu mogą być osoby z niepełnosprawnością, w wieku od 18 do 60 lat, w szczególności pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie gminy Długołęka, które z powodu doświadczanego osamotnienia, bądź wykluczenia społecznego wymagają wsparcia instytucji pomocy społecznej.

Kryteria naboru

Zgłoszenia pisemne lub ustne osób z niepełnosprawnością fizyczną i/lub psychiczną w wieku od 18 do 60 lat, prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 a , tel. (071) 315 – 20 – 60, w terminie do dnia 10 listopada 2012 r.

Kryteria kwalifikacji uczestników do programu

  • Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w programie i w zajęciach warsztatowych, w tym odbycie podróży, z uwzględnieniem kilkugodzinnego pobytu poza miejscem zamieszkania – 50 pkt. (obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego) , w przypadku niezdolności do samodzielnego uczestnictwa w programie należy wskazać opiekuna.
  • Osoba z niepełnosprawnością – niepracująca, samotna – 40 pkt.
  • Osoba z niepełnosprawnością – pracująca, samotna – 30 pkt
  • Osoba z niepełnosprawnością – niepracująca, pozostająca w rodzinie – 20 pkt.
  • Osoba z niepełnosprawnością – pracująca, pozostająca w rodzinie – 10 pkt.

Kryterium dodatkowe

  • Ocena sytuacji społecznej, w tym sytuacji rodzinnej, stopnia samodzielności, kontaktów społecznych – od 1 do 10 pkt.
  • Maksymalna ilość punktów – 100. O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie najwyższa liczba punktów, a w sytuacjach wątpliwych – wywiad środowiskowy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w terminie  od dnia ukazania się ogłoszenia do 10 listopada 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny pod numerem (071) 315 20 60 wew. 12 .