Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
ul. Szkolna 40a
55-095 Mirków

tel. (71) 315 -20-50
tel./fax (71) 315-20-60

 • NUMERY KONTAKTOWE DO DZIAŁU ŚWIADCZEŃ
 • tel. 608 203 947 litery od: A do F, K, Ł, R, S, Ś, T, U, W, V, Y, Z , Ź, Ż
 • tel. 533 168 372 litery od: G-J, L, M,N,O,P
 • tel. 533 168 372 fundusz alimentacyjny
  • – litery od A do E – Marzena Szponarska w. 24
  • – litery od G do J, L, N – Marta Jażdżyk w. 29
  • – litery F i K – Lidia Podsiadło w. 24
  • – litery M, O, P – Renata Bryl-Baranowska w. 30
  • – litery R, S, V, Y – Anna Przybylska w. 23
  • – litery Ł, od Ś do W, od Z do Ż – Kamila Kochaniec w. 27
  • Fundusz alimentacyjny – Iwona Żelichowska w. 34

Korespondencję do GOPS można kierować na adresy poczty elektronicznej:
gops@gopsdlugoleka.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30