Kierownik GOPS poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.

Prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje opiekuna / opiekunki środowiskowej do wykonywania zawodu.

Podstawowe obowiązki opiekuna środowiskowego:

  • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
  • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
  • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
  • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,