Informacja ZUS

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu materiał dotyczący dodatkowego zasiłku
opiekuńczego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Proszę o przekazanie materiału zainteresowanym podmiotom oraz
umieszczenie materiału na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.
ZUS uruchomił dodatkową infolinię pod numerem: 22 560 16 00:
·         ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli
uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności,
umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty,
zawieszenia działalności gospodarczej,
·         „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego
dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z
powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Organizacji i Analiz
Oddział we Wrocławiu
Ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław