Informacja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne ze środków finansowych PFRON, będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław tel./71 72-21-860, z niżej wyszczególnionej formy pomocy:

  • Zakup sprzętu do rehabilitacji domowej;
  • Zakup środków pomocniczych i ortopedycznych ( pampersy, kule, chodziki);
  • Na turnus rehabilitacyjny;
  • Zakup komputera ;
  • Zakup sprzętu służącego do likwidacji barier architektonicznych i technicznych (schodołazy, windy, platformy) ;
  • Zakup sprzętu służącego do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w postaci dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomocy w postaci udzielenia kompleksowej informacji w przedmiotowej sprawie (pomoc w wypełnieniu wniosku), może udzielić pracownik socjalny.

Ponadto pracownik socjalny organizuje na życzenie osoby zainteresowanej poradnictwo i pomoc wykwalifikowanego personelu (fizykoterapeuci) w zakresie właściwego doboru sprzętu do rehabilitacji, przedmiotów ortopedycznych.

Pomaga, poprzez nawiązywanie współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Odwiedza osoby niepełnosprawne w środowisku jeśli zachodzi taka potrzeba.

Pracownik socjalny d.s osób niepełnosprawnych Monika Rosa przyjmuje w poniedziałki i w środy w godzinach od 8:00 do 12:00, w pokoju nr 9 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Szkolna 40 a; telefon do kontaktu: 71/315-20-60 wew. 17.