Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „(Od) buduj swoją rodzinę” będą realizowane konsultacje prawne dla osób doświadczających przemocy.

Planowany harmonogram wsparcia:

  • 14.08.2018r.,
  • 22.08.2018r.,
  • 05.09.2018r.,
  • 19.09.2019r.,
  • 10.10.2018r.,
  • 24.10.2018r.,
  • 07.11.2018r.,
  • 21.11.2018r.,
  • 05.12.2018r.,
  • 19.12.2018r.

Radca prawny będzie świadczyć porady w godzinach 15:30-18:30. Zapisy na konsultacje pod numerem tel. 71 315 20 50 wew 17 bądź osobiście u pracownika socjalnego Anety Grocholskiej w siedzibie GOPS, pokój nr 10.