Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że dzień 5 czerwca 2015 r. będzie dla pracowników GOPS-u dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r.(sobota), które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z powyższym GOPS w Długołęce w dniu 5 czerwca 2015 r. będzie nieczynny.