INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że dzień 07 stycznia 2022 r.
jest dla pracowników GOPS dniem wolnym od pracy
(w zamian za przypadające święto
w dniu 01 stycznia 2022 r. w sobotę)
W związku z powyższym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
w tym dniu będzie NIECZYNNY.


Ewelina Walczak – Pelc
Kierownik GOPS w Długołęce