Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w związku z realizacją zadań wynikających z Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 informuję, iż w siedzibie tut. Centrum od listopada 2017r. będzie prowadzona grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie/zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia o charakterze samopomocowym dla 12 kobiet odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. (II wtorek miesiąca) w godzinach 12:00 – 13:30 w sali nr 435 w siedzibie PCPR we Wrocławiu. Kolejne spotkania planuje się w cyklu – co 2 miesiące.

Harmonogram spotkań w ramach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie/zagrożonych przemocą w rodzinie w terenu Powiatu Wrocławskiego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Spotkania w ramach grupy wsparcia w 2017 i 2018 roku:

  • 14.11.2017r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 09.11.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 13.03.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 08.05.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 10.07.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 11.09.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30
  • 13.11.2018r. (wtorek): 12:00 – 13:30