GOPS zaprasza do zapoznania się z ofertą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które oferuje pomoc i wsparcie rodzinom doświadczającym przemocy