Gminny Klub Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na rok 2021. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+” w Bykowie – placówki wsparcia dziennego.

Gminny Klub „Senior+” będzie czynny od wtorku do czwartku, w godzinach 8:30 – 13:30, zapewniony będzie przewóz z miejsca zamieszkania wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.

W ramach jego działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:

  • warsztaty;
  • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne;
  • zajęcia ruchowe i rekreacyjne;
  • spotkania;
  • wycieczki;
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu „Senior+” będzie nieodpłatne.