Fundacja Cultura Mentis z Wrocławia

Fundacja zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata do udziału w bezpłatnym projekcie „Dobrze Pracować”.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • Szkolenia zawodowe (pracownik administracji biurowej)
 • Wsparcie trenera pracy i doradcy zawodowego
 • Szkolenie aktywizacyjne i trening kompetencji społecznych

Zapewniamy m.in.:

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Wrocławia)
 • Asystenta
 • Stypendium szkoleniowe
 • Sprzęt wspomagający naukę i pracę
 • Płatny staż (do 6 miesięcy)
 • Materiały Szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Przyjazną atmosferę

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Fundacji Cultura Mentis bądź pod nr tel. 791-983-148 lub mailowo.