Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniem, w wieku 45+.