Edukacja przeciw przemocy – podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w Gminie Długołęka

W Gminie Długołęka rozpoczęła się kampania społeczna realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • Szkolenie profilaktyczne przeciwdziałające nadużyciom seksualnym „BezpiecznaJa”.
  • Warsztaty edukacyjne „Radzenie sobie ze złością”.
  • Kurs samoobrony dla kobiet.
  • Indywidualne spotkania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Długołęka do udziału w bezpłatnych zajęciach i warsztatach.

Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce,
ul. Szkolna 40A, tel. 71 315-20-50,
e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl, m.wlodarczyk@gopsdlugoleka.pl