„DOBRY START”

K O M U N I K A T !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce przypomina, że tylko do 30 listopada 2020 r.można ubiegać się o świadczenie DOBRY START.

Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie DOBRY START można składać online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie DOBRY START nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.