Dobre praktyki: Współpraca z GOPS w Długołęce z Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu