Do końca czerwca 2021 złóż wniosek 500+

U W A G A !!! W A Ż N E !!!

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 +

okres zasiłkowy 2021/2022:

DO KOŃCA CZERWCA ZŁÓŻ WNIOSEK 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r.będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus