Dla Rolników: Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ws. polisy ubezpieczenia dzieci do lat 16 od następstw nieszczęśliwych wypadków