Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby z orzeczoną grupą o niepełnosprawności

Projekt dla osób z orzeczoną grupą o niepełnosprawności – „Krok do samodzielności” – Fundacja oferuje wsparcie indywidualne Trenera Aktywności, który pracuje z uczestnikiem do momentu, kiedy osoba zacznie działać samodzielnie i wprowadzi to do swojego codziennego życia. W ramach projektu jest również wsparcie psychologa i prawnika w formie indywidualnych konsultacji. Dodatkowo możliwych jest kilka spotkań grupowych (6 osób) z psychologiem jako środowiskowe grupy wsparcia. Dodatkowo Fundacja proponuje 3dniowe warsztaty umiejętności miękkich.

Projekt dla osób z orzeczoną grupą o niepełnosprawności – „Profesjonalni niepełnosprawni” – Fundacja oferuje kompleksowe doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawnicze i pośrednictwa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo Fundacja organizuje grupy wsparcia, spotkania aktywizacyjne i prawnicze. Dla osób chcących się szkolić proponuje się bazę godzin szkoleń zawodowych i informatycznych. Poprzedzone są one dwudniowymi warsztatami umiejętności miękkich.

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu
pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław
tel. 511 944 126
emilia.szyszkowska@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/wroclaw