Bezpłatne szkolenie profilaktyki przemocy i gwałtu BezpiecznaJA

BezpiecznaJA to kobieta świadoma siebie, swojej pozycji i swoich możliwości. To kobieta pewna siebie z dużym poczuciem bezpieczeństwa w otaczającym ją świecie. Świadoma skali zagrożeń oraz wiedząca jak je rozpoznać zanim nastąpią.

Jak rozpoznawać zagrożenie i jak go unikać?
Jak sprowadzać sytuacje niebezpieczne do poziomu ułatwiającego ucieczkę lub skuteczną reakcję?
Co zrobić jeżeli zdarzenie miało miejsce?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 10 października 2017 r. organizowanego w ramach profilaktyki przemocy i gwałtu „BezpiecznaJa” kierowanego do kobiet – mieszkanek gminy Długołęka. Planowany termin szkolenia to 10 październik 2017r. godzina 17:00. Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa do pracownika socjalnego tel. 71 315 20 60 wew. 21. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 września 2017 r. Miejsce szkolenia (teren gminy Długołęka) – po ustaleniu liczby osób zainteresowanych pracownik socjalny podejmie kontakt telefoniczny celem przekazania szczegółowych informacji dotyczących miejsca szkolenia.

Szkolenie „BezpiecznaJa” odbędzie się w ramach gminnego projektu „Edukacja przeciw przemocy – podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”, współfinansowanego przez MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.