Bezpłatne porady oraz konsultacje psychologiczne

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia i pomocy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że od lipca do grudnia mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad oraz konsultacji psychologicznych. Usługi psychologiczne świadczone będą w godz. 15.00 – 18.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się. Zapisy przyjmować będzie pracownik socjalny tek. 71 315 20 60 wew. 21

Terminarz dyżurów:

 • 31 lipca 2017r.
 • 21 sierpnia 2017r.
 • 28 sierpnia 2017r.
 • 04 września 2017r.
 • 11 września 2017r.
 • 18 września 2017r.
 • 02 października 2017r.
 • 16 października 2017r.
 • 30 października 2017r.
 • 13 listopada 2017r.
 • 27 listopada 2017r.
 • 11 grudnia 2017r.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne odbywają się w ramach gminnego projektu „Edukacja przeciw przemocy – podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”, współfinansowanego przez MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”