Asystent osoby niepełnosprawnej

Fundacja „Promyk Słońca” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają do udziału w projekcie „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie www.promykslonca.pl.