Apel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

W związku z apelem Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, skierowanym do wojewodów, przekazanym do właściwych ośrodków pomocy społecznej, dotyczącym pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom w okresie zimy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce zwraca się do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy.

W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, z dotarciem do domu. Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.

O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy, a w szczególności:

  • Policję – Komisariat Policji w Długołęce ul. Robotnicza 42, nr tel. 71/315-21-77 – całodobowo,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, nr tel. 71/315-20-50 lub 60 – w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • Pogotowie Ratunkowe – nr telefonu 999 lub 112
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1, nr tel. 71/340-62-05 – całodobowo- w zakresie uzyskania informacji adresowej o placówkach pomocy, noclegowniach, schroniskach.