APEL

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, niskimi temperaturami, a co za tym idzie realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych i ubogich, wobec, których istnieje zagrożenie skutkami zimy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce apeluje do wszystkich Państwa o czujność i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy.

W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach, a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, z samodzielnym dotarciem do domu. Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy. Prosimy o bezzwłoczną reakcję w każdym przypadku, kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Okres jesienno – zimowy, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie lub brak ciepłej odzieży narażone są na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

O wszystkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne, a w szczególności:

Komisariat Policji w Długołęce ul. Wrocławska 24, nr telefonu 47 871 65 20 całodobowo,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, nr telefonu 71/315-20-50 lub 60, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

Pogotowie Ratunkowe – nr alarmowy 112 całodobowo,

Centrum Zarządzania Kryzysowego Woj. Dolnośląskiego pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, w zakresie uzyskania informacji o placówkach pomocy, noclegowniach, schroniskach, nr telefonu 71/ 368-25-17 całodobowo,

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodre ul. Trzebnicka 28, nr telefonu 71/399-86-12 całodobowo.