DODATEK ELEKTRYCZNY

środa, 30 listopada 2022

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, elektryczne, bojlery; UWAGA: chodzi wyłącznie o bojlery z funkcją CO - do ogrzewania mieszkania). Dodatek elektryczny otrzymają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB)

Ważne! W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji o odnawialnych źródłach energii tj. FOTOWOLTANIKA - dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny jest jednorazowy, a jego wysokość uzależniona jest od zużycia energii:

1000 zł - w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5MWh

1500 zł - w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh*

*Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku o dodatek elektryczny należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh

Ważne! dodatek elektryczny nie przysługuje, gdy gospodarstwo domowe, zostało objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub innym dodatkiem dla gospodarstw domowych (tj. pelet, gaz LPG, drewno, olej opałowy)

 

red. admin

Projekty

Strony w dziale: