Programy unijne

Untitled Document


 

Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, których celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sądu.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania instytucji oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Przewodniczący Zespołu: Pani Teresa Klimek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Szkołę, lekarza)

Zgodnie z zapisem art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie winny zawiadomić o tym Policję lub Prokuraturę.  Sprawy te można także zgłaszać pracownikom socjalnym do zadań których należy m.in. udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemu, w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych.

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie – Przełam strach! Zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, lekarza, pedagoga szkolnego, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!

Nasza pomoc jest: bezpłatna, poufna, bezstronna.

TELEFONY INTERWENCYJNE

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia: 801-120- 002

(poniedziałek – sobota 8.00- 22.00)
(niedziela i święta – 8.00- 16.00)

Telefony alarmowe Policji: 997, 112

Telefony alarmowe Pogotowia: 999, 112

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12 (p od numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci)

Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123
(poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00)

Telefoniczna poradnia prawna: 22/666-28-50 - (poniedziałek oraz wtorek - 17.00-21.00)
801-120-002 – (środa - 18.00-22.00)

Pliki do pobrania: