Programy unijne

Untitled Document


 

Przemoc w rodzinie - Projekt "Rodzina bez przemocy ..."

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż w okresie od 01-09-2012 do 31-12-2012 realizowane będzie zadanie w ramach Projektu pn. „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka, które zostało dofinansowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2012.

Pliki do pobrania: