Programy unijne

Untitled Document


 

Projekt systemowy EFS 2014

Szósta edycja projektu „Aktywni razem” dobiega końca!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce od 2009 roku realizuje program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku działo się naprawdę wiele. Za nami są już zajęcia takie jak:

Wsparcie kończy się w czerwcu, a przed nami jeszcze kurs na operatora wózka widłowego oraz wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęte mamy nawet weekendy. Uczestnicy bardzo się ze sobą zżyli przez cztery miesiące trwania projektu i żałują, że koniec zbliża się już wielkimi krokami.

Wzorem poprzednich lat, działania podjęte w projekcie skierowane zostały do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem projektu „Aktywni razem” było ułatwienie osobom korzystającym z pomocy społecznej dostępu do rynku pracy oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

Zadania skierowane do beneficjentów zrealizowane zostały zgodnie z założeniami instrumentów aktywnej integracji: społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Z siedmiu osób, sześć od początku marca regularnie uczestniczy w zajęciach. Jedna osoba w maju podjęła zatrudnienie, a na jej miejsce z listy rezerwowej wszedł nowy uczestnik.

Uczestnicy w ankietach po każdej formie wsparcia wyrazili wysoki stopień zadowolenia z udziału w konkretnych zajęciach, a to dla nas jest najważniejsze!

Aktywni razem!

Od marca ruszyły pierwsze działania w ramach VI edycji projektu „Aktywni razem”, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce. Projekt ten w większości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego odbiorcami są osoby nieposiadające zatrudnienia i będące w trudnej sytuacji.

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 7 mieszkańców gminy Długołęka, korzystających z pomocy społecznej. Nabyte w projekcie umiejętności ułatwią uczestnikom projektu powrót do życia społecznego i zawodowego oraz poprawę funkcjonowania rodziny.

Dnia 07.03.2014 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w projekcie – trening interpersonalny. Były to trzy spotkania z wykwalifikowaną trenerką. Poruszały one tematykę z zakresu kompetencji interpersonalnych w grupie oraz zasad i reguł skutecznej komunikacji. Zajęcia odbywały się w Zespole Licealno-Gmnazjalnym w Długołęce.

Następnie w dniach 3-4 kwietnia 2014r. odbył się warsztat z gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy zdobywali wiedzę jak skuteczniej zaplanować domowy budżet, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w jaki sposób wychowywać finansowo dzieci.

W dalszym okresie trwania projektu planowane jest wsparcie takie jak: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, kurs z podstawowej pielęgnacji osoby przewlekle chorej i niesamodzielnej wraz z praktyką oraz kurs na operatora wózka widłowego.

Mamy nadzieję, że dalsza część projektu będzie przynosiła dużo satysfakcji jego uczestnikom.