Programy unijne

Untitled Document


 

Projekt systemowy EFS 2013

Podsumowanie projektu "AKTYWNI RAZEM" 2013:

Od sierpnia 2013r. rozpoczął się kolejny cykl warsztatów w ramach projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i integracja ze społeczeństwem 7 osób z terenu gminy Długołęka. Jeszcze w lipcu z naszymi uczestnikami zostały podpisane kontrakty socjalne, w których zostały określone formy wsparcia, w których będą uczęszczać beneficjenci w ramach instrumentów aktywizacji społecznej.

W ramach projektu „Aktywni razem” w okresie od sierpnia 2013r. sześć kobiet i jeden mężczyzna uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych. Spotkania odbywać się będą do listopada 2013r. Dotychczas beneficjenci wzięli udział w warsztatach psychologicznych – zajęciach grupowych, które umożliwią spojrzeć na własną sytuację oczami innych osób z grupy oraz dokładniej poznać siebie w kontakcie z innymi ludźmi. We wrześniu odbyły się również warsztaty z podnoszenia kompetencji społecznych, które odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy na tych spotkaniach dowiedzieli się, jak gospodarować czasem oraz budżetem domowym, zwiększają swoje umiejętności w zakresie dbania o własny wizerunek oraz umiejętności wychowawcze.

Od 8 października 2013r. rozpoczął się kurs obsługi kas fiskalnych z praktyką, który trwał cztery dni. Każdy uczestnik podczas zajęć uczył się obsługiwać klienta za pomocą kasy fiskalnej. W listopadzie, po otrzymaniu książeczki sanitarno-epidemiologicznej odbędzie się praktyka w sklepie . Od 15 października 2013r. odbywa się s zkolenie z doradcą zawodowym - w arsztaty mają na celu zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, obejmą takie działania jak: s porządzenie CV i nauka pisania „ Listu motywacyjnego ”, jak skutecznie zaprezentować się w rozmowie o pracę oraz jak czytać ogłoszenia prasowe.

Do końca listopada planowana jest realizacja w arsztatów z profilaktyki zdrowotnej, których celem jest nabycie umiejętności zapobiegania chorobom i prowadzenia zdrowego stylu życia oraz kontynuacja warsztatów z zakresu dbania o wizerunek, które są dopełnieniem warsztatów z doradztwa zawodowego.

Obecnie beneficjenci projektu komunikują duże zadowolenie i satysfakcję z uczestnictwa w projekcie „Aktywni razem”. Z ciekawością oczekują na kolejne warsztaty. Od początku warsztatów nawiązały się nowe znajomości, które wzmacniają grupę i chęć spotkania się na kolejnych zajęciach.

Aneta Mruk - koordynator projektu „Aktywni razem”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania: