Programy unijne

Untitled Document


 

Programy osłonowe - Przeciwdziałanie Przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w okresie od 01-07-2015r. do 31-12-2015r. realizował zadanie w ramach Projektu pn. „Poczuj w sobie moc! – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka, które zostało dofinansowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2015.

Załącznik: