Programy unijne

Untitled Document


 

Programy UNIJNE

Projekt systemowy Aktywni Razem 2010

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce już po raz drugi realizuje projekt systemowy, w ramach finansowanego przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nazwany przez nas „Aktywni Razem” miał na celu zwiększenie szans na rynku pracy i integrację ze społeczeństwem, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Długołęka. W tegorocznym projekcie wzięło udział 6 kobiet i 2 mężczyzn – osoby nie posiadające zatrudnienia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które z uwagi na własne ograniczenia nie są w stanie zaspokajać swoich potrzeb życiowych a przez to są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Dla podopiecznych zorganizowany został kurs zawodowy w celu zdobycia nowych umiejętności. Ponadto zorganizowane zostały treningi kompetencji i umiejętności społecznych, terapia psychologiczna i psychospołeczna. Doradcy zawodowi nauczyli uczestników projektu jak poruszać się na rynku pracy, jak aktywnie szukać tej pracy, jak napisać CV, jak radzić sobie na rozmowach kwalifikacyjnych. Warsztaty psychologiczne pozwoliły popracować nad poprawą samooceny, radzeniem sobie z trudnościami, ze stresem i motywowały do samodzielności i chęci zmiany swojej sytuacji. Projekt trwa do końca września br, a już dwoje uczestników podjęło pracę w zawodzie, którego się uczyli.

(Wniosek, charakterystyka projektu, oświadczenia i harmonogram Aktywni Razem 2010-zobacz - wersja pdf)

Projekt systemowy Aktywni Razem 2011

(Wniosek, charakterystyka projektu, oświadczenia i harmonogram Aktywni Razem 2011-zobacz - wersja pdf)