Programy unijne

Untitled Document


 

Niepełnosprawni i ich rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
tel. 71 315 20 50 wew. 17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wrocław ul. Kościuszki 131, tel. 71 72 21 860 fax 71 72 21 869

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje zadania powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. PCPR realizując zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Wykonuje uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu. Jest również partnerem dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub też wspierają działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w szczególności osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:

mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  Druki wniosków można uzyskać w siedzibie PCPR we Wrocławiu ul. Kościuszki 131, lub pobrać ze strony internetowej: www.pcpr.wroclaw.pl

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

zastępca dyrektora – Magdalena Kuźnicka , tel. 71 72 21 866
starszy inspektor - Agata Gwara, tel. 71 72 21 777
pracownik socjalny - Paulina Wawrzyniak, tel. 71 72 21 865

WAŻNE KONTAKTY:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski

50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
Telefon: 71 34-67-440, Fax: (71) 342 12 60
E-mail: wroclaw@pfron.org.pl

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

Pliki do pobrania:

Orzecznictwo o Niepełnosprawności