Programy unijne

Untitled Document


 

Przemoc w rodzinie

Co to jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policję oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w celu udzielania skuteczniejszej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej, ułatwienia tym osobom dostępu do informacji, uzyskania wsparcia i pomocy. Jeśli w domu jesteś:

Powinieneś zgłosić się do komisariatu Policji lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej!

Opowiedz o swojej sytuacji związanej z przemocą Policjantowi lub pracownikowi socjalnemu. Nie wstydź się i nie bój –wszystko, co im powiesz zostanie zachowane w tajemnicy. Na podstawie uzyskanych przez Ciebie informacji policjant lub pracownik socjalny wypełni specjalny formularz, nazywany Niebieską Kartą. Wypełnienie Niebieskiej Karty ma ci pomóc, dlatego masz prawo się tego domagać

Cele procedury „Niebieskie Karty"

 

Przebieg procedury „Niebieskie Karty"

Informacja o przemocy w rodzinie może dotrzeć do przedstawicieli różnych służb (policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, innych).

W pierwszej kolejności podejmują oni działania wynikające z ich kompetencji i możliwości.

Dokumentacja „Niebieskie Karty" dla poszczególnych służb różni się, choć założenia i cele procedury są wspólne. Różnice wynikają z tego, że każda z instytucji ma określone zadania do spełnienia i możliwości, dlatego zbierają informacje dostosowane do specyfiki pomocy, jakiej mogą udzielić. Po zebraniu informacji ustalany jest plan działania, a kolejnym krokiem jest włączenie do procesu pomagania przedstawicieli innych służb.