Programy unijne

Untitled Document


 

Dobry start

WYPRAWKA SZKOLNA "Dobry Start" - 300 plus

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a. Wniosek „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada. (Wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane!)

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest bez względu na dochód.

Ważne: Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje wezwaniem do osobistego stawiennictwa w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz WNIOSKU zobowiązane są do załączenia odpowiednio następujących dokumentów (JEŻELI WYSTĘPUJĄ PONIŻSZE SYTUACJE):

Podstawa prawna:
- Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start"
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"

Załączniki do pobrania: