Programy unijne

Untitled Document


 

Aktualne informacje

„SPRAWNY UCZEŃ” 2012/2013 (09.2012)

W roku szkolnym 2012 / 2013 po raz kolejny przyjmowane są wnioski na stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.

O wsparcie stypendialne w wysokości 1000 zł / ucznia mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Stypendia mogą być przeznaczone na:

Wnioski należy składać w terminie do 14 września br. za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. Nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie Departamentu.

O PRZYJĘCIU WNIOSKU DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU NA ADRES WSKAZANY POWYŻEJ!

W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: nazwisko i adres osoby składającej wniosek z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia – Sprawny uczeń”

Wnioski do pobrania na stronie www.umwd.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania – dokumenty)

APEL O POMOC (08.2011)

„ Lisy mają nory, ptaki mają gniazda , a syn człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć”.

Komitet Zbiórki Publicznej Na Rzecz Osób Poszkodowanych Z Przyczyn Losowych , przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szklona 40a, 55-095 Mirków , ogłasza zbiórkę pieniężną i rzeczową , która przeprowadzona zostanie w dniach 40 sierpnia 2011 roku do 30 września 2011 roku, na cele: pomocy w wyremontowaniu i wyposażeniu mieszkania w budynku mieszkalnym w Borowej, stanowiącym centrum życiowe 5 osobowej rodziny Lubrecht, poszkodowanej przez pożar w dniu 30 lipca 2011 roku, który pochłonął cały dobytek życia. Szacunkowy koszt remontu to kwota 40 tys. zł. Rodzina boryka się z brakiem pracy, długotrwałą chorobą , niepełnosprawnością. Stały dochód to niska renta, która ledwie wystarcza na zakup żywności. Okresowo jest wspierana przez pomoc społeczną.

•  pomocy w adaptacji mieszkania dla 3 rodzeństwa- wychowanków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich , pragnący stworzyć rodzinny dom w miejscu swojego urodzenia, tj. w Siedlcu Trzebnickim. Tragiczny splot okoliczności życiowych sprawił, że ( dwie siostry i brat) nie ma wsparcia od biologicznych rodziców. Rodzeństwo jest ze sobą bardzo związane, pragnie być i żyć razem, cieszyć się sobą tak, aby zły los już nigdy ich nie rozdzielił. Są młodzi, uczą się by zdobyć zawód. Siostry mieszkają kątem u obcych sobie ludzi , starsza Patrycja jest studentką , młodsza Monika jest uczennicą szkoły średniej, niepełnoletni brat uczy się w szkole średniej , do jesieni br. będzie przebywał w domu dziecka, z którego grozi mu wyjście wprost... na ulicę. Zamiast pieniędzy posiadają wiarę w ludzką życzliwość, której – jak mówią doświadczają na każdym kroku. Koszt remontu nie został jeszcze oszacowany z przyczyn proceduralnych ( do uregulowania sprawa spadkowa), jednakże potrzeby są ogromne, gdyż stary dom wymaga kapitalnego remontu i wyposażenia.

My członkowie Komitetu swoim uczestnictwem w organizacji i przeprowadzeniu zbiórki gwarantujemy, że nie zmarnuje się żadna ofiarowana złotówka. Zbierane pieniądze służyć będą wyłącznie celowi, na które zostały zgromadzone.

Nad prawidłowością działań czuwać będzie Radca Prawny GOPS w Długołęce Pani Monika Sinko.

Zbiórka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Długołęka na przeprowadzenie zbiórki, pieniądze wpłacać będzie można do skarbon stacjonarnych, wystawionych we wszystkich instytucjach publicznych w gminie, w tym w szkołach, urzędach, zakładach opieki zdrowotnej, w innych miejscach publicznych, w kościołach, zakładach pracy itp.

Wpłacać też można na konto bankowe nr 72-9584-1021-2003-0301-7795-0001

Nadto informujemy, że w okresie zbiórki przyjmować będziemy zgłoszenia dotyczące możliwości przekazania nowej bądź w bardzo dobrym stanie odzieży, bielizny, artykułów i przedmiotów wyposażenia gospodarstwa domowego, środków czystości i higieny osobistej, przetworzonej żywności, innych. Z uwagi na brak magazynu istnieje konieczność przekazania darów bezpośrednio osobom zainteresowanym.

Informacje telefoniczne udzielane będą pod numerem telefonu : 071 315 20 50, 315 20 60 lub kom. 608 203 947 lub 608 204 189.

Już dziś pragniemy wszystkim ofiarodawcom podziękować za dar serca, ludzką życzliwość i zrozumienie. Zachęcamy także do podejmowania przez wszystkich Państwa podobnych inicjatyw.

Za Komitet: Teresa Klimek, Lila Pilśniak

GRUDNIOWY KONCERT CHARYTATYWNY (11.2010)

 Martyna ... przed i po - zobacz film.

    Martynka od pięciu lat, czyli od chwili, gdy przyszła na świat walczy wytrwale z chorobą – naczyniakiem jamistym. Rodzice z przerażeniem patrzyli, jak niewielkie i niepozorne przebarwienie na twarzy córki przeradza się w guza wielkości pięści. W 2006 roku pomocną dłoń podał dr. Milton Waner (specjalista z dziedziny chirurgi ekstremalnej) Choroba ustąpiła, jednak po jakimś czasie pojawił się następny guz w okolicy nerwu trójdzielnego. Zagrażał on ośrodkowi mowy, słuchu i wzroku. Martynka przeszła skomplikowaną operację ... czytaj więcej

    Koniec czasu beznadziei: Super W wkracza do akcji. Dołącz do teamu superbohaterów.

W niedzielę 10 października ruszyła bezprecedensowa w Polsce akcja masowych narodzin superbohaterów. Super W pomaga w szczególności tym którzy potrzebują a nie potrafią prosić. Stowarzyszenie WIOSNA tworzy dwa teamy superbohaterów: Super W w SZLECHETNEJ PACZCE i ponad 1 000 Super W w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI - dwóch markach pomocowych Stowarzyszenia WIOSNA.

Narodziny Super W to początek nowej ery, czasu prawdziwych bohaterów... czytaj więcej

Powódź - pomoc dla rolników (09.2010)

    Na podstawie zgłoszeń rolników, poszkodowanych przez powódź, szacuje się, że w wyniku powodzi na terenie gminy Długołęka pod wodą znalazło się ok. 300 ha upraw a skutkami powodzi zostało dotkniętych ponad 30 gospodarstw rolnych.

    Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, gminna komisja ds. szacowania szkód na terenie gminy Długołęka, na wniosek poszkodowanych oszacowała straty w 17 gospodarstwach. Do 15 września opracowane zostaną protokoły tych strat, które następnie zostaną przesłane do Urzędu Gminy Długołęka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie tych protokołów rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową pomoc w postaci zasiłku celowego w związku z powodzią. W tym celu, po 15 września 2010 r., należy złożyć wniosek w tut. GOPS.
(wzór wniosku do pobrania)

Zasady i kryteria przyznania pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów 13 lipca 2010 r.
(zobacz rozporządzenie)

Koncert charytatywny „Pomóżmy Jasiowi”(04.2011)

    17 lutego 2011r. w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reja odbył się charytatywny koncert na rzecz czteroletniego Jasia -mieszkańca Długołęki.

Mały chłopiec od urodzenia cierpi na wiele ciężkich schorzeń i dysfunkcji, co uniemożliwia mu prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki inicjatywie istniejącego na terenie Gminy Długołęka Partnerstwa Lokalnego na rzecz Gminy Długołęka, a konkretnie dzięki współpracy GOPS w Długołęce i Zespołu Licealno – Gimnazjalnego w Długołęce, kilkaset osób bawiło się przy muzyce, pomagając jednocześnie Jasiowi. Chłopiec wraz z rodziną był obecny na koncercie, zaś pozytywne emocje płynące ze sceny i otoczenia wyraźnie mu sprzyjały... czytaj więcej

GRUDNIOWY KONCERT CHARYTATYWNY (11.2010)

 Martyna ... przed i po - zobacz film.

    Martynka od pięciu lat, czyli od chwili, gdy przyszła na świat walczy wytrwale z chorobą – naczyniakiem jamistym. Rodzice z przerażeniem patrzyli, jak niewielkie i niepozorne przebarwienie na twarzy córki przeradza się w guza wielkości pięści. W 2006 roku pomocną dłoń podał dr. Milton Waner (specjalista z dziedziny chirurgi ekstremalnej) Choroba ustąpiła, jednak po jakimś czasie pojawił się następny guz w okolicy nerwu trójdzielnego. Zagrażał on ośrodkowi mowy, słuchu i wzroku. Martynka przeszła skomplikowaną operację ... czytaj więcej

    Koniec czasu beznadziei: Super W wkracza do akcji. Dołącz do teamu superbohaterów.

W niedzielę 10 października ruszyła bezprecedensowa w Polsce akcja masowych narodzin superbohaterów. Super W pomaga w szczególności tym którzy potrzebują a nie potrafią prosić. Stowarzyszenie WIOSNA tworzy dwa teamy superbohaterów: Super W w SZLECHETNEJ PACZCE i ponad 1 000 Super W w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI - dwóch markach pomocowych Stowarzyszenia WIOSNA.

Narodziny Super W to początek nowej ery, czasu prawdziwych bohaterów... czytaj więcej

Powódź - pomoc dla rolników (09.2010)

    Na podstawie zgłoszeń rolników, poszkodowanych przez powódź, szacuje się, że w wyniku powodzi na terenie gminy Długołęka pod wodą znalazło się ok. 300 ha upraw a skutkami powodzi zostało dotkniętych ponad 30 gospodarstw rolnych.

    Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, gminna komisja ds. szacowania szkód na terenie gminy Długołęka, na wniosek poszkodowanych oszacowała straty w 17 gospodarstwach. Do 15 września opracowane zostaną protokoły tych strat, które następnie zostaną przesłane do Urzędu Gminy Długołęka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie tych protokołów rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową pomoc w postaci zasiłku celowego w związku z powodzią. W tym celu, po 15 września 2010 r., należy złożyć wniosek w tut. GOPS.
(wzór wniosku do pobrania)

Zasady i kryteria przyznania pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów 13 lipca 2010 r.
(zobacz rozporządzenie)

Dożywianie dzieci (09.2010)

    Od 1 września 2010 r. można składać podania o pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach . Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 2005 r. „Program wieloletni – pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr. 267, poz 2259 z późn. zm.)
    Pomoc taką mogą otrzymać dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 526,50 zł.
    Wszystkie osoby spełniające ww. kryterium mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce codziennie w godz. 8:30-15:30.
    W ramach tej pomocy dzieci ze szkół, w których funkcjonują stołówki otrzymają obiady, a w szkołach, które obiadów nie zapewniają- posiłek w postaci bułek i napoju, a od lutego 2011 r. dwudaniowy obiad, dostarczany przez firmę caternigową.

Świadczenie rodzinne (09.2010)

    Od 1 września 2010 r. osoby, które chcą się ubiegać o świadczenia rodzinne mogą pobierać wnioski, wraz z kompletem dokumentów. Wypełnione wnioski będą przyjmowane po 20 września 2010 r. w godz. 9:00 do 13:00 w pokoju nr 3.

UWAGA

Przypominamy, że osoby, które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń rodzinnych na miesiąc wrzesień i październik 2010 r. zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego fakt kontynuowania nauki, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010r.

Brak takiego zaświadczenie spowoduje uchylenie przedmiotowych świadczeń za miesiąc wrzesień i październik 2010r.

Informacja telefoniczna:
71 315 20 50 lub 71 315 20 60 wew. 23 i 24

przepisy szczegółowe dotyczące zasiłków rodzinnych - zobacz

Fundusz alimentacyjny (07.2010)

    OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OD DNIA 01 SIERPNIA 2010 r.

UWAGA !!  

Jednocześnie przypominamy, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na miesiąc wrzesień 2010 r. są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2010 r do 10 września 2010 r.

Zapraszamy codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00

Informacja telefoniczna:
71/315-20-50 lub 71/315-20-60

wew. 23 Katarzyna Kocińska – starszy referent
wew. 24
Anna Lis-Kownacka – starszy referent

przepisy szczegółowe dotyczące zasiłków alimentacyjnych (zobacz)