500+, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny – wnioski już od 1 sierpnia

1 sierpnia 2017 r. to data początku składania wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2017 r.) oraz świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze (okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017 r.) Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. Szczegółowe informacje – Dział świadczeń rodzinnych tel. 71 / 315 20 50, wew. 23, 27, 28, 29, 30, 34.