Odroczenie składek ZUS na 3 miesiące


Odroczenie składek ZUS na 3 miesiące.
Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:
odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres
od lutego do kwietnia 2020 r.,
zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć  
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące,
znajdujący się w załączniku.
Wniosek
można przesłać elektronicznie
– za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Można go złożyć przy wykorzystaniu
wniosku ZUS-EOP
Wniosek o odroczenie płatności składek
.
Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego
Wniosku uproszczonego.

Dla ułatwienia komunikacji udostępniamy

instrukcję

wypełnienia Wniosku przez portal PUE
Wypełniony i podpisany Wniosek uproszczony można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.
We wniosku trzeba wskazać,
w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności
.
Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).
Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać.
Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres
e-mail oddziału ZUS

doradca_ds_ulg_i_umorzen_wroclaw@zus.pl
i na tej podstawie udzielimy ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub przesłać pocztą.
WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu  epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.
Nasi doradcy ds. ulg i umorzeń udzielają informacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów.
Zachęcamy do kontaktu:

Siedziba Oddziału we Wrocławiu
(71) 360 61 61

I Inspektorat we Wrocławiu
(71) 360 68 98

II Inspektorat we Wrocławiu
(71) 360 66 31

lub pod specjalnym numerem dedykowany przedsiębiorcom 22 290 87 02.
Czytaj dalej…….